Perfil de contractant

Expedients de Contractació

Buscar

tipus Expedient Procediment objecte import Estat
2426/2017 Procediment de Contractació
Obert 2052/2017 Contracte d'Obres per Procediment Obert, Oferta Econòmicament mès Avantatjosa, Diversos Criteris d'Adjudicació Execució de blocs i nínxols, osseres i columbarios en el cementeri municipal” i en concret la Fase 1 “Bloque 1 de 36 nínxols i 48 osseres” i la Fase 2 “ Bloque 2 de 48 nínxols” 105.035,2 € Licitació
3413/2017 Procediment de Contractació
3216/2017 Procediment de Contractació
Obert 2152/2017 Contracte d'Obres per Procediment Obert, Oferta Econòmicament mès Avantatjosa, Diversos Criteris d'Adjudicació Aquest projecte d'obres té com a finalitat adaptar les voreres i els guals per a vianants a la normativa en matèria d’accessibilitat dels carrers Vicente Marí i carrer Nou (des de l’encontre dels carrers Vicente Marí i Àngel fins carrer València). 51.454,65€ Licitació

Histórico del Perfil del Contratante