Tauler d'anuncis

Document Expedient Procediment Categoria Descripció Data de publicació
JGL 13-2017 (13 juliol)- Certificat acord 13.3. (Festes) Aprovar, si procedeix, les Bases reguladores del Concurs de Fotografia. 2302/2017 .Procedimient Generic (Comunicació/Festes) Anuncis BASES: Concurs fotogràfic Portada Llibre de Festes Benifaió 2018 28/07/2017
DECRETO 2017-1460 [Convocatòria sessió Ple núm. 7 per al 27 de juliol de 2017] 2386/2017 Convocatòria de Sessió del Ple Òrgans de govern Convocatòria sessió ordinària núm. 7 del Ple per al 27 de juliol de 2017 24/07/2017
2017_07_20 ANUNCI DECRET LLISTA ADMESOS BORSA AUXILIARS D'AJUDA A DOMICILI 3517/2016 Processos selectius Ocupació pública Anunci llista provisional d'admesos i exclosos procediment constitució borsa d'auxiliars d'ajuda a domicili 21/07/2017
Anunci núm. 4 Tribunal Bolsa auxiliars de 17 de juliol de 2017--Resultat de la prova informàtica i la fase d'oposició 2906/2016 Convocatòria i proves de selecció de personal funcionari per concurs-oposició Ocupació pública Anunci núm. 4 Tribunal Bolsa auxiliars de 17 de juliol de 2017--Resultat de la prova informàtica i la fase d'oposició 17/07/2017
Anunci aprovació inicial (BOP núm. 133 de 12 de juliol de 2017) 1928/2017 Aprovació d’Ordenança Municipal Reguladora Ordenances i reglaments Exposició pública Reglament Horts Ecològics 14/07/2017
Anunci aprovació inicial (BOP núm. 133 de 12 de juliol de 2017) 2232/2017 Aprovació d’Ordenança Municipal Reguladora Ordenances i reglaments Exposició pública Reglament distincions al mèrit esportiu 14/07/2017
Anunci Bases reguladores Concurs de Fotografia per a la portada del Llibre de festes de Benifaió 2.018 JGL/2017/13 Convocatòria de/d' La junta de govern local Anuncis Anunci Bases reguladores Concurs de Fotografia per a la portada del Llibre de Festes de Benifaió 2.018 14/07/2017
Ban nitrats aigua juliol 2017 1040/2017 Bando d'Alcaldia Anuncis Ban relatiu a l'aigua 14/07/2017
Anunci núm. 3 Tribunal Bolsa auxiliars (12 de juliol de 2017)-Resultat de la revisió i torns prova informàtica 2906/2016 Convocatòria i proves de selecció de personal funcionari per concurs-oposició Anuncis Anunci núm. 3 Tribunal Bolsa auxiliars (12 de juliol de 2017)-Resultat de la revisió i torns prova informàtica 12/07/2017
ACTA AUXILIAR ADMINISTARTIU EMPUJU 1306/2017 Sol·licitud de subvencions per a entitats locals (ADL) Anuncis Acta procediment sel·lectiu personal EMPUJU 07/07/2017